KONTAKT NABÍDKA PROFIL REFERENCE

KONTAKTY NA NAŠI STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Tel/fax: 517 365 557
E-mail: info@ssm-malkovice.cz
IČO: 60696397
DIČ: CZ60696397
Bankovní spojení: KB Vyškov
Č. účtu: 234 02 – 731/0100

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jiří Štěrba
Moravské Málkovice 212
682 01 Vyškov
Tel: 602 871 465
E-mail: jiri.sterba@ssm-malkovice.cz

Ing. Jiří Štěrba - člen ČKAIT